Archiv článků

23.01.2017 21:45
Daň z příjmů fyzických osob,   zdroj: Finanční správa Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho: se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo...
18.01.2017 22:26
zdroj: portál.POHODA Přiznání k dani silniční se podává jednou za rok, a to do 31. ledna následujícího roku. Nyní nás tedy do 31. 1. 2017 čeká daňové přiznání za rok 2016.   V průběhu roku 2016 však bylo nutné hradit zálohy na tuto daň ve...
18.01.2017 22:23
Zdroj: portál.POHODA   Zákon o dani silniční nepatří, na rozdíl od jiných daňových zákonů, k často novelizovaným předpisům, ani neobsahuje příliš mnoho paragrafů, přesto někdy činí jeho aplikace problémy.   Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána...
17.01.2017 22:27
zdroj: portál.POHODA a Všeobecná zdravotní pojišťovna Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného. Tedy osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu.   Zvýšení průměrné...
13.01.2017 22:29
zdroj: portál.POHODA Obecně platí, že z dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu není odváděno sociální pojištění. Existují však i výjimky, které následně založí nárok na případnou nemocenskou. Jakých případů se to týká?   Nárok na...
13.01.2017 21:50
zdroj: Finanční správa Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli. Prvním krokem přípravy ke správnému...
11.01.2017 21:47
zdroj: Finanční správa Start 2. fáze Dnem 1. března 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na tržby podnikatelů, provozujících maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE, za předpokladu, že se bude jednat o platby uskutečněné v hotovosti nebo...
05.01.2017 21:48
zdroj: Finanční správa Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes...
04.01.2017 22:32
zdroj: portál.POHODA Zálohy na sociální pojištění v roce 2017 Záloha na sociální pojištění se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimální výše, platí se minimální záloha.   Minimální měsíční vyměřovací základ se u hlavní činnosti stanoví jako čtvrtina...
29.01.2015 11:16
  15.1.2015, Zdroj: Finanční správa V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně...
Záznamy: 1 - 10 ze 29
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

PKaccount s.r.o. Přístavní 531/24
17000 Praha 7
+420 605 087 745 maresova@pkaccount.cz